C'est Leilou, une cousine, habillee en princesse - Dat is Leilou, een nichtje, gekleedt als een prinsesje